O spółce

Historia Spółki

Utworzono: 2010-06-16

Spółka IDH S.A. ( dawniej jako Index Copernicus International ) istnieje od 1995 roku. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowego z zakresu medycyny klinicznej. W 2006 roku po stworzeniu serwisu Index Copernicus™ (IC) w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, objęte ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, Spółka udostępniła system użytkownikom na całym świecie. Obecnie w IC, który stał się platformą globalnej współpracy naukowej w formie informacyjno-społecznościowego portalu zarejestrowanych jest blisko 300 tys. profili naukowców. Dzięki modułowi IC Scientists, będącemu częścią serwisu IC, naukowcy z całego świata reprezentujący branże SMT (Science, Technology, Medicine) mają możliwość publikacji swoich prac naukowych i poddawanie ich ocenie grona pozostałych użytkowników. W 2007 roku Spółka wprowadziła platformę VRG zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystywania we współpracy z międzynarodowym i koncernami farmaceutycznymi do prowadzenia badań klinicznych leków w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka ma podpisaną umowę z firmą Beijing Guideline, która ma wyłączność na ocenę wartości naukowej uczonych w Chinach. Przynależność do indeksu jest bezpłatna. Kosztuje natomiast obecność w wirtualnej grupie badawczej (100 euro rocznie za osobę) oraz analiza potencjału naukowego danej instytucji.

Na przełomie roku 2011 i 2012 społka Index Copernicus Internatiolan wskutek odwortengo przejęcia udziałowego, połączyła swoją linię biznesu ze społką Internetowy Dom Handlowy S.A. przyjmując nazwę IDH

Internetowy Dom Handlowy S.A. jest spółką, która skupia w jednym miejscu sklepy internetowe o różnych profilach handlowych. Działalność Internetowego Domu Handlowego S.A. skoncentrowana jest na prowadzeniu sprzedaży zróżnicowanych produktów w różnorodnych kategoriach, czyli kontynuowaniu tradycji stacjonarnych domów handlowych w nowoczesnej, internetowej formie. Całość procesów bieznesowych obsługiwanych jest przez uinikalny sysytem Extended Sites, umożliwiający szybkie uruchaminie platform sprzedażowych patnerom biznesowym, oraz dostarczaniu rozwiązań IT oraz kontentu dla programów lojalnosciowych.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji